Hei !

Minulla on tapana sanoa, että muutos on elämässä ja yrityksissä väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista. Saattaa olla, että alaisillasi (itselläsi tai esim. teinilläsi kotona) on tietoisuus siitä, että jokin toimintatapa kaipaa muuttamista tai ”kehityshanketta”. Strategia on valmis ja kaikki jokseenkin sen takana. Odotus muutoksen jälkeisestä tilanteesta on positiivinen ja heillä on henkilökohtaiset valmiudet ja porukkana voimavaroja nähdä hetken ylimääräistä vaivaa ja kestää sitä epämukavuutta, jota uusien rutiinien hakeminen vaatii. Mihin projekti voisi enää kaatua? Siihen, että henkilökohtaisella tasolla ihminen ei suostu / osaa / jaksa / pysty kasvamaan muutoksen edellyttämällä tavalla. Kehityshanke kaatuu helposti vuorovaikutuskulttuurin pulmiin ja yksilötason tunnetaitojen tai ohjaavan tuen puutteeseen.

Yksi keskeinen muutoksen ennusmerkki ja osa henkilökohtaista vapaaehtoista kasvua on kyky tunnistaa muutoksen tekemisen kannalta ongelmalliset omat ajatuskuviot, uskomukset, tunnereaktiot ja vuorovaikutuskuviot, sekä jokaisen valmiudet ottaa vastuulleen oma osuutensa, oma 50%. Tutkijoiden mukaan aivomme skannaavat automaattisesti ympärillä olevien ihmisten aikomuksia ja tunnetiloja, mutta omien ajatusten ja tunteiden tutkiskelu vaatii tietoista vaivannäköä ja on kuulemma kymmenenkertaa hitaampaa.

Näihin vaikuttavat muista ennusmerkeistä sosiaalinen tuki (hyvällä tunnejohtamisella rakennettu vuorovaikutuskulttuuri ja psyykkinen turvallisuus) sekä oma ahdistuksen sietokyky, sekä yksilön henkilökohtaiset tunnetaidot: itsetuntemus, itsehallinta ja tunteiden säätelykyky, sosiaalinen tilannetaju ja empatia, vastuullisen vaikuttamisen vuorovaikutustaidot, sekä vastuullinen päätöksentekokyky. Niitä on onneksi mahdollista vahvistaa alaisissaan ja itsessään esim. EASELin kokemuksellisia harjoituksia ja työkaluja käyttävässä lähivalmennuksessa.

Muutos tapahtuu nopeastikin, mutta muuttuneiden ajatusten mukaisesti toimiminen onkin sitten haasteellisempaa. Muutoksen kokeminen tarpeelliseksi on yksi motivaation tärkeimmistä tekijöistä. Jos alaisesi ei koe muutosta tarpeelliseksi, hän ei luultavasti tosissaan näe vaivaa ja ponnistele kohti muutosta.  Aivoille on helpompaa tehdä niin kuin on aina tehty. Rutiineja on vaikea rikkoa. Koitapa vaikka harjata hampaasi ”väärällä” kädellä. Informaatiotulvassa aivot nopeuttavat tiedonkäsittelyä ja tulvan hallintaa tekemällä mahdollisimman paljon autopilotilla vanhojen ohjeistusten ja kokemusten pohjalta. Ongelma on vain se, että tilanteet muuttuvat ja vanha toimintamalli harvoin toimii parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneessa tilanteessa. Siksi usein peräänkuulutetaan ihmisiltä ”joustavuutta” ja ”muutosketteryyttä”. Suosittu tietoisuustaitojen treenaaminenkin tähtää siihen, että ihminen ohjaisi enemmän omaa toimintaansa tietoisesti hetkessä ja toisaalta ajatukset pysyisivät nykyhetkessä eivätkä murehtimassa mennyttä ja stressaamassa tulevaa. Itse kuvaan tietoisuustaitoja usein ”treenatuksi mieleksi”, kyvyksi ohjata omaa ajatteluaan niin, että se palvelee tilanteissa eikä kampita.

Muutoksen hankaluus edellyttää peräänantamattomuutta ja sinnikkyyttä, uskoa muutoksen tärkeyteen ja onnistumiseen, sekä aidosti positiivista, humorististakin, ja rehellistä suhtautumista ”kasvumatkaan”. Siihen kaikkeen esimies vaikuttaa paljon ja ulkopuolinen coach auttaa. Eräät nuoret miehet olivat tehneet aika älyttömän ”virhearvioinnin” ja kysyin heiltä mitä he olivat ajatelleet. Vastaus oli: ”no ei ilmeisesti mitään” ja me kaikki purskahdimme nauruun. Siitä lähti hyvä kehitys. Puhuminen ja ajatteleminen eivät vielä riitä. On alettava toimia. Ja kun pitää tehdä aivojen oikopolkuja vastaan, siinä aina vähän kompuroidaankin.  Oleellista on vahvistuva itsetuntemus ja sen päälle rakentuva oman toiminnan ohjauksen ja toisten ymmärtämisen vahvistuminen.

Haluatko treenata tunne- ja sosiaalista tilanneherkkyyttäsi esimiehenä vahvemmaksi, jotta saat entistä nopeammin kiinni siitä, miksi ihmiset reagoivat niin kuin reagoivat, miten he ajattelevat ja mitä väistelevät ehkä tiedostamattaan? Jotta tunnistat ja tuet muutosvalmiuksien ennusmerkkejä ja pystyt siksi ohjaamaan kehityshankkeita niin, että vahvistat omaa ja tiimisi motivaatiota ja peräänantamattomuutta viedä asioita loppuun saakka? Ja vaikka muutoksen hitaus uhkaisi välillä hermostuttaakin, jaksat aidosti vahvistaa tiimisi positiivista suhtautumista pieniin kompurointeihinkin niin, että yhteishenki ja työhyvinvointi vahvistuvat vaivannäön lisääntymisestä huolimatta?

Omat muutoksen ennusmerkkisi ja tunnetaitosi vaikuttavat suoraan omaan ja työyhteisösi hyvinvointiin sekä edellytyksiisi saada tiimisi koko osaaminen käyttöön myös paineen alla ja muutoksissa. Olen kehittänyt vaikuttavaksi osoitetun EASEL® – tunnetaitovalmennuksen koulutusohjelman ja hyödyt kaikesta myös sen mukanaan tuomasta kokemuksesta ja työkaluista kaikissa palveluissani.

Tuen omaa hyvinvointiasi ja sparraan tarvittaessa ihmisten tunnejohtamisen konsulttina ja palloseinänä tilanteissa, joissa viet kehityshankkeita läpi, haluat vahvistaa vastuullista vuorovaikutusta ja rakentaa yhdessä kehittämisen kulttuuria. Joudut ratkomaan vaikeita ristiriitoja työyhteisössä tai viemään läpi henkisesti raskaita sopeuttamistoimia. Aloitat uudessa tehtävässä ja haluat itsellesi ulkopuolisen palloseinän tilanteiden luottamukselliseen purkuun ja pohtimiseen. Menestyt urallasi ja pidät alaisistasi ja läheisistäsi huolta, mutta oma asemasi on työsi kuvaan kuuluen yksinäinen etkä voi/halua puhua työasioista kotona. Ylimmän johdon asiakkaani kutsuvat minua myös henkilökohtaiseksi mindguard – mielenvartijakseen ( vs. bodyguard). Useamman ”ammattihattuni” ansiosta voimme liikkua joustavasti oman itsesi ja eri rooliesi välillä. Keskustelemme siitä mistä pitää, jotta sinä menestyt ja jaksat olla toisia varten sekä työssäsi että yksityiselämässäsi. Näitä mielenvartijan tehtäviä teen kerrallaan vain muutaman asiakkaan kanssa, koska työsi edellyttää aikataulujen ja työtapojemme joustavuutta ja tavoittamistani lyhyelläkin varoitusajalla. Minulla on vapautumassa kahdelle uudelle esimiesasiakkaalle tilaa. Ota minuun nyt yhteyttä, mikäli haluaisit omaa henkilökohtaista johdon konsulttia ja coachia. Paikkoja vapautuu tosiaan vain kaksi tällä erää.

Aurinkoista viikkoa!

Mari