EASEL Leader – esimiesvalmennuS

 

Haastavien vuorovaikutustilanteiden,  toimintakulttuurin sisäisen kehittämisen ja yhteisöllisen johtamisen valmennusohjelma

Olemme kehittäneet tämän valmennusohjelman hankalien tilanteiden, asioiden ja ihmisten kohtaamiseen ja käsittelyyn, sillä helpothan eivät edellytä erityistä osaamista ja voimavaroja.  Esimiehet ja yrittäjät ovat yleensä oman alansa erityisosaajia. Haasteelliseksi osaksi esimiestyötä koetaan usein ihmisten johtaminen hyvin – jokainen haluaa olla hyvä esimies. Täydennät työkalupakkiisi juuri ne tietotaidon palaset, jotka sinä tarvitset menestyäksesi työssäsi entistäkin paremmin ja jaksaaksesi nauttia elämästäsi vielä työpäivän jälkeenkin!

Työelämässä ollaan nyt monenlaisten isojen muutosten ja taloudellisten rajaehtojen keskellä. Kehittämishankkeista saavuttaa asetetut tavoitteet eri tutkimusten mukaan vain 10-30%.  Suurin syy on, että toimintakulttuuri ei muutu riittävästi ts. ihmiset stressaantuvat eivätkä lopulta muuta tapaansa toimia. Ihmisen mieli on rakennettu niin, että kaikki merkittävät muutokset ja epävarmuustekijät nostavat stressitasoa.  Aivot haluavat tehdä niin kuin ennenkin myös silloin, kun tavoite on omastakin mielestä ihan hyvä ja muutos perusteltu. Esimerkkejä jokainen löytää omasta elämästään helposti. Muutos vaatii vaivannäköä ja riskinottoa, vanha sisältää tunnettuja huonoja puolia. Siksi kaikki uusi nostattaa epävarmuutta, väsyttää aivoja mutta valvottaa jne. Pidempään kestävä negatiivinen stressi kasvattaa  “aivoteknisistä syistä” perushyvässäkin työyhteisössä väärinymmärrysten, tahattomien tölväsyjen, virheiden ja ristiriitojen todennäköisyyttä. Pelkkä epäkunnioittavan puheen kohteeksi joutuminen työyhteisössä alentaa tutkitusti loogista ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua tilanteesta riippuen 30-60% ja pudottaa spontaanin avuliaisuudenkin puoleen. Kierre on nopeasti valmis, jos muutoksia ei toteuteta toimintakulttuurin  yhdessä kehittäminen edellä. Ja toimintakulttuurin keskeinen ydin on vuorovaikutuskulttuuri. Miten meillä ollaan, toimitaan, puhutaan toisille ja toisista, tiedotetaan, huolehditaan rajoista, neuvotellaan, puututaan, tuetaan, kannustetaan, motivoidaan ja motivoidutaan jne. Tuottavuuden nostaminen ja muutosten läpivienti kannattaa siis aloittaa vuorovaikutuskulttuurin johtamisella. Hyvä pitää tietoisesti yhdessä rakentaa ja johtaa, huonon saa ihan vain olemalla kiinnittämättä siihen huomiota.

Yhteisöllisellä johtamisella (transformational leadership) pitäisi onnistua, mutta miten käytännössä “tehdään” vaikkapa työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, esimerkillä johtaminen, älylliseen motivoiminen jne? Ihmetteletkö sinä toisinaan, miksi joku reagoi mielestäsi kummallisesti ja tarpeettomalla tavalla jossakin tilanteessa, ja miten siihen pitäisi suhtautua? Tuskailetko miten sitouttaa hyviä työntekijöitä ja motivoida vähemmän panostavia? Miten saada muutoksia läpi ja juurrutettua? Koetko hankalana puuttua alisuoriutumiseen, vastuun kartteluun, aikatauluihin, itseäsi vanhemman asiantuntijan toimintaan tmv.? Huomaatko väisteleväsi tehtäviä, ihmisiä tai tilanteita konfliktin pelossa tai siksi, että jo ajatus nostaa ahdistusta? Huolestuttaako “jännitteet” tiimissäsi, mutta et saa ihmisiä kertomaan mistä on kyse tai tilanne ei ole korjaantunut työpaikan käyttämästä sovittelumenettelystä huolimatta? Pahoitatko mielesi joskus iltaan asti vaikeista asiakkaista ja hankalista keskusteluista alaisten kanssa? Valittaako joku kotona, että mietit työasioita etkä jaksa olla läsnä läheisillesi?

Reagoit terveesti hankaliin tilanteisiin, kuten tiedätkin, ja hankalat tilanteet kuuluvat aikuisten arkeen.  Haaste on siksi siinä, miten niiden asioiden kanssa pitäisi olla ja toimia. Tämä koulutus on juuri siihen. 
”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät  vaikeiden esimies-, johtamis ja yhteistyön ytimeen eli ihmisten kanssa toimimiseen ja miksi se toisinaan tuntuu niin vaikealta ja raskaalta. EASEL – koulutus on ollut silmiä avaavia ja voimauttavia. Olen oppinut ymmärtämään omia reaktioitani ja muokkaamaan omia toimintatapojani entistä paremmin kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Jos ei tunne itseään riittävän hyvin ja tiedosta, miten itse vaikuttaa toisiin, on raskasta olla hyvä esimies ja sisäinen kehittäjä. Jos ihmisten kanssa “vääntäminen” kiinnostaa, mutta myös väsyttää tai hermostuttaa, lähde tähän koulutukseen! EASEL-koulutuksen näkemyksellisyys ja henkilökohtaisuus ovat tarjonneet minulle sen puuttuvan osasen, jolla koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. “

 Helpottaisiko sinuakin, jos saisit lisää konkreettisia työkaluja ja taitoa ihmisten johtamiseen muutosten läpi?  Hankalien tilanteiden tehokkaaseen hoitamiseen? Haluaisitko saada ihmiset tekemään asioita hyvässä sovussa sitoutuneesti ja kehittämään työtään omatoimisesti, noudattamaan annettuja ohjeistuksia ja reagoimaan aktiivisesti havaitsemiinsa ongelmiin? Haluatko vahvistaa omia stressinhallintataitojasi ja työyhteisön hyvinvoinnin johtamisen osaamistasi?​​

Käytännössä esimiestyö on pitkälti työpaikan perustehtävään liittyvää innostamista ja sparraamista ja toisaalta rajojen, pelisääntöjen ja eriävien näkemysten rakentavaa käsittelyä. Ongelmat ihmisten välillä syntyvät pohjimmiltaan siitä, että rajat ovat epäselvät, niitä ei pidetä johdonmukaisesti ja tasapuolisesti, tai joku valitsee olla niitä kunnioittamatta. Niinpä ihmiset kokevat, ettei heitä kuunnella tai arvosteta. Energiaa ja aikaa alkaa kulumaan muuhun kuin perustehtävään ja ilmapiiri huononee. Miten sinä esimiehenä kommunikoit tavoitteet, pelikentän rajat, pelisäännöt ja vapaat kuviot selkeästi mutta vaikuttamatta epäkunnioittavalta? Miten pidät rajoista kiinni provosoimatta ja provosoitumatta? Miten itse jaksat pysyä tasapainossa ja rakentavana, kun toisesta tarttuu kehoosi ahdistusta, kiukkua jne.? Miten tunnistat mitkä asiat ovat yksilötason kysymyksia ja mihin työnantaja voi vaikuttaa? Nämä ja monet muut vastaavat kysymykset ovat tämän koulutuksen sisältöä.

EASEL antaa konkreettisia työkaluja ihmissuhdetyöhön, mutta se antaa myös vahvan teoriapohjan psykologiaa ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa arkikielellä ja käytäntöön linkitettynä, jonka avulla syvennät ymmärrystäsi arjen tilanteista ja omistakin reaktioistasi. Teoria syvenee käyttöpääomaksi jo lähipäivissä, koska vaikuttaville kokemuksellisille harjoituksille ja mielenkiintoisille keskusteluille on pienessä 10-12 hengen ryhmässä aikaa. Etkä istu hetkeäkään periteisessä luentosalissa. Keskustelujen teemat nousevat osallistujien omista kokemuksista ja kouluttajat huolehtivat siitä, että teoria ja työkalut linkittyvät niihin. Jokaista myös sparrataan rakentamaan EASELista omannäköisensä ja soveltamaan oppimaansa omassa työssään.

Meitä kiinnostaa sinun hyvinvointisi. Esimiehet (ja yrittäjät) ovat  itse kahden tulen välissä ja aika yksin, mutta työssä jaksamisesta puhutaan vähemmän kuin työntekijöiden. Esimiehenä on toimittava esimerkkinä, mahdollistajana, ohjaajana, valmentajana, mentorina, motivoijana, sitouttajana, velvoittajana ja vastuuttajana. Siinä on yhdelle ihmiselle monta hattua, joiden välillä on osattava sujuvasti liikkua, välillä saman keskustelunkin aikana. Tämä koulutus pidetään siksi pienessä, luottamuksellisuuteen sitoutuvassa ryhmässä ja se toimii samalla omana sparrausprosessinasi. Et jää kokemustesi kanssa yksin, mutta jaat vain sen minkä haluat.

VOIT TILATA OMALLE ORGANISAATIOLLESI LEADER- KOULUTUKSEN TAI LYHYEMPIÄ RÄÄTÄLÖITYJÄ VALMENNUSKOKONAISUUKSIA, TAI OSALLISTUA ITSE AVOIMEN HAUN KOULUTUSRYHMÄÄN.

Lähijaksojen sisältö

Koulutus koostuu viidestätoista (15) lähipäivästä puolentoista vuoden aikana. Ensimmäinen, kolmas ja viimeinen työpaja ovat kaksipäiväisiä, muut yhden päivän mittaisia noin kerran kuukaudessa. Niiden välillä on henkilökohtaisia luku- ja pohdintatehtäviä omaan työhön liittyen. Valmennusohjelman lopulla kirjoitat ryhmässä jaettavan päättötyösi siitä, miten viet koulutuksessa opitun omaan työhösi. Lähijaksojen osallistujien tarpeiden mukaan räätälöityvä perusrunko on seuraava:

1. työpaja 2 pv Pelialueen määrittäminen

Tutustuminen ja koulutuspaikan esittely sekä käytännön järjestelyt, turvallisuussopimus, oppimispäiväkirja. Jatkuvan ohjaavan arvioinnin periaate.

EASEL® Leader- valmennusohjelman rakenne, periaatteet ja suoritusvaatimukset

Johdatus vaativan vuorovaikutustyön edellyttämiin sosiaalisiin tunnetaitoihin ja EASELiin. SDT–motivaatioteoria, oppimiskäsitys, ihmiskäsitys jne. Huippuorganisaatioita yhdistäviä tekijöitä ja muutosten tyypilliset kompastukset. Työelämän arjen haasteita, ilmiöitä sekä niitä selittäviä biologispsykologisia tekijöitä. Yksilötason pulmia ei voida ratkaista organisaatiotasolla ja päinvastoin. Hyvän yhteistyösuhteen, hyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin ja ansaitun johtajuuden rakentamisen perusprosessi.

Osallistujien tavoitteet ja toiveet itselle, toisilleen, kouluttajille ja valmennusohjelmalle

Kotiin lukutehtävä 1

2. työpaja 1 pv Itsensä johtaminen

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Luullun arvaus, kokemushistorian summa ja itsensä johtaminen paineenkin alla. Tutkimustietoa ja EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 1.

Johdanto integratiiviseen viitekehykseen ja esimiestyön käyttöteoriaan. Oma persoonallinen ”johtamisoppi”

Kotiin:

Lukutehtävä 2

3. työpaja 2 pv Tilannetaju

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Tilannetaju. Tunteet informaationa ja sanaton viestintä. Toisten viestien kuuleminen niin kuin he ne tarkoittavat. Tutkimustietoa ja EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 2

Oman ammatillisuuden vahvuudet, rajat, työroolien monet hatut ja kehityskohteet.

Hyvinvoinnin jana ja mitä on tasapaino, hyvinvointi, ammatillisuus, alisuoriutuminen ja tuottavuus yksilötasolla.

Kotiin:

Lukutehtävä 3

4. työpaja 1 pv Se kuuluisa stressi

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Negatiivisen stressin vaikutus muutokseen/oppimiseen, loogiseen ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun ja käyttäytymiseen. Yksilötason stressinsäätely ja työhyvinvointia tukeva vuorovaikutuskulttuuri. EASELin psykoedukatiivisia työkaluja 3.

Työyhteisön turvallisuuden tasot.

Kotiin:

Lukutehtävä 4

5. työpaja 1 pv toimintakulttuurin johtaminen

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Miten toimintakulttuuri rakentuu ja miten siihen voi vaikuttaa. Laki määrittää minimin, etiikka maksimin ja arvot sen mitä  yrityksessä pidetään hyvänä ja oikeana.  Organisaation tavoitteita ja työhyvinvointia tukevan arvopohjaisen vuorovaikutuskulttuurin yhteistoiminnallinen rakentaminen ja toimintakulttuurin tietoinen ja tavoitteellinen johtaminen.Vuorovaikutustyyli ja ryhmädynamiikan ilmiöt esimiehen nenän alla – milloin ja miten niihin pitää puuttua.Tiimin kehityksen vaiheet ja turvallisuuden asteen arvioiminen, vaiheiden vaatimukset esimiestyölle

Kotiin:

Lukutehtävä 5

6. työpaja 1 pv Haastavat tilanteet työpaikalla

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten psykoedukatiivisten työkalujen kertausta

Ilmiöitä ja mihin esimiehen on puututtava, milloin ja miten. Rajat, perustehtävä, tuottavuus ja psykologinen turvallisuudentunne. Rakentava rajojen asettaminen ja niiden pitämisen raskaus. Ohjaavan keskustelun malli ja sen harjoittelua. Kirkastuskeskustelu ongelmien tunnistamiseksi, miinojen purkaminen ajoissa. Konfliktit ja niiden sovittelu. Tunnetason korjaaminen.

Omien työhön liittyvien esimerkkitapausten reflektointia.

Kotiin

Lukutehtävä

7. työpaja 1 pv Muutosjohtaminen

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Muutoskäyrät, uuden jalkauttaminen organisaatioon ja muutoksen toteutumisen ennusmerkit. Sitouttaminen. Miten tuet ihmisten motivaatiota, innostusta ja jaksamista – ja jaksat itse.

Kaiken opitun ohjattu soveltaminen osallistujien kokemusten reflektoinnissa

Kotiin

Lukutehtävä

8. työpaja 1 pv Yhdessä kehittäminen työpaikalla

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista

Ammatillisen kehittymisen vaiheet. Kaikkien osaamisen saaminen käyttöön. Työnilo ja innostus yhdessä kehittämiseen. Kehityskeskustelu EASELin tapaan. Toimintakulttuurin kehittäminen yhdessä. Arvot asiakaskokemuksiksi käännettynä. Osallistavia työtapoja käytännössä.

Kotiin

Lukutehtävä

9. työpaja 1 pv Sitten kääritään hihat!

Kuulumiskierros ja keskustelu väliajalla nousseista ajatuksista sekä keskeisten asioiden kertausta

Opitun siirtäminen omaan työhön

Valmentava esimiestyö, coaching – keskustelu

Päättötyön ohjeet

Kotiin:

Kirjallinen kehittämistehtävä käyntiin

Vapaavalintaista kirjallisuutta omaan työympäristöön ja –viitekehykseen liittyen

10. työpaja 1pv Coaching

Osallistujien kokemusten käsittelyä ohjausharjoituksina ja opitun linkittämistä niihin

Päättötöiden ohjausta

11. työpaja 1pv Coaching

Osallistujien kokemusten käsittelyä ohjausharjoituksina ja opitun linkittämistä niihin

Päättötöiden ohjausta

12. työpaja 2pv Päätöstyöpaja

Päättötöiden esittely

Juhlapäivällinen ja päätösseremonia ensimmäisen päivän illalla

Kokoava luento

Todistusten jako

Lopputöiden palauttaminen ja käsittely

Päättötyöt palautetaan kouluttajille sähköisesti 3 viikkoa ennen päätöstyöpajaa. Viikkoa ennen kurssilainen saa työnsä kirjallisen palautteen kera takaisin ja tekee mahdolliset tarvittavat tarkennukset ja korjaukset sekä toimittaa sähköisesti korjatun version EASEL Trainingille sähköiseen arkistointiin. Kurssilainen kopioi päättötyönsä paperiversioiksi jokaiselle osallistujalle ja kouluttajille päätöstyöpajassa jakamista varten

Poissaolot ja niiden korvaaminen

Valmennusohjelma on prosessinomainen ja vahvasti kokemuksellinen. Lähijaksoilla on siksi lähtökohtaisesti läsnäolovelvoite ja poissaoloille korvausvaatimus. Force majeure – syistä kohdallesi osuvan poissaolon korvaus tulee sopia vastuukouluttajan kanssa. Mikäli koulutus jää selkeästi kesken, se laskutetaan alkuperäisen sopimuksen mukaisesti, mutta kurssilaisella on mahdollisuus halutessaan suorittaa ohjelma loppuun ilman lisäkoulutusmaksua seuraavan alkavan koulutusryhmän mukana. Osallistuja vastaa silloin omista kuluistaan koulutuspaikalle. EASEL Training Oy ei sitoudu uuden koulutusryhmän järjestämiseen samalla paikkakunnalla tai tietyn ajan kuluessa. 

Kouluttajat

Mari Louhi-Lehtiö  FM AmO. ryhmätyönohjaaja psykoterapeutti

EASEL®-työmuodon kehittäjänä ja EASEL Trainingin toimitusjohtajana vastaan ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta. Valmentajana oma erityisvahvuuteni syntyy siitä, että teen töitä hyvin erilaisten asiakaskuntien kanssa ja monenlaisissa rooleissa. Minulla on terveyden biokemistinä, johdon henkilökohtaisena sparraajana, työyhteisövalmentajana, tunnetaitovalmennukseen erikoistuneena opettajana, ryhmätyönohjaajana, käytöshäiriöihin erikoistuneena perhepsykoterapeuttina jne. eri rooleissani yhteensä yli kahdenkymmenen vuoden kokemus niin vaativasta vuorovaikutustyöstä kuin sitä tukevasta valmentamisesta ja luennoimisesta Suomessa ja ulkomailla. Olen työskennellyt kaikilla tasoilla suomalaisista ja ruotsalaisista kuntatyöntekijöistä EU-komission esimiehiin Brysselissä, erityisoppilaista ja perheistä SOTE- ja opetusalan ammattilaisiin, liike-elämässä toimintaansa kehittävistä pikkutiimeistä koko toimintakulttuuriaan uudistaviin työyhteisöihin ja ”vaikeiden” ihmisten johtamiseen sparrausta ja konsultointia kaipaaviin johtajiin. Olen myös yksi kahdestatoista kilpailutetusta asiantuntijasta kunta- ja maakuntatyön Kunteko2020 – kehittämisohjelmassa.

Heidi Leponiemi Prov., EASEL Coach

Olen peruskoulutukseltani proviisori ja opiskellut lisäksi materiaalihallinnon johtamisen perusteita sekä vuosien mittaan käynyt useita esimies- ja johtamiskoulutuksia, 2,5 vuotta EASEL® – koulutusta ja parhaillaan työnalla on LEAN. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on laatujohtaminen. Olen kokenut esimies, johtaja ja vaativan asiantuntijatyön ammattilainen tiukasti viranomaissäädellyllä toimialalla. Olen hankkinut pääasiallisen työkokemukseni kahdessa suomalaisessa terveydenhuollon alan pörssiyhtiössä, joista jälkimmäisen palveluksessa toimin yhä 15 hengen kansainvälisen asiantuntijayksikön vetäjän

 Yhteydenotot

Tiedustelut ja  räätälöitävien tilauskoulutusten tarjouspyynnöt pyydämme  sähköisesti alla olevalla yhteydenottokaavakkeella tai sähköpostitse  mari (at)easeltarining.fi. Ilmoittautuminen avoimiin ryhmiin sähköisellä lomakkeella Koulutukset – valikosta Ilmoittautuminen – linkistä. Avointen koulutusryhmien paikat täytetään soveltuvista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä

 EASEL Leader – valmennusohjelmassa saat mm.

Vaikuttavuustutkimuksen ja osallistujapalautteen perusteella tehokkaan EASEL Ohjaaja – koulutuksen keskeisen annin, mutta vuorovaikutustyön fokus on ihmisten, työn laadun, toimintakulttuurin ja työyhteisön henkisen työhyvinvoinnin johtamisessa

 

 • rakennat oman ”koutsaavan esimiestyön” ja kehitysprosessien johtamisen mallin oman työsi kontekstiin ja toteutat tiimillesi EASEL – kehittämisprosessin päättötyönäsi. Kirjallinen lopputyösi on myös käytettävissänne työpaikallanne kehittämiseen jatkossa
 • lisäät vuorovaikutuksen dynamiikan ja ihmisten reaktioden psykologista ymmärrystäsi, osaat osallistaa henkilöstöä jatkuvaan kehittämiseen ja kuljettaa heidät kehittämisprosessien, muutosten ja siirtymävaiheiden läpi
 • löydät keinoja ylläpitää omaa tasapainoasi paineenkin alla ja pystyt silloinkin kuulemaan toisten viestit niin kuin he ne tarkoittavat
 • saat työkaluja yrityksen arvojen mukaisen työyhteisön toimintakulttuurin rakentamiseen tai turvallisen yhteisön ja hoidollispedagogisen ympäristön luomiseen ja johtamiseen esimiehenä
 • opit ymmärtämän stressin aiheuttamia merkkejä, tunnistat erilaisia ammatillisen kehityksen vaiheita ja saat valmiuksia entistä paremmin ohjata, sparrata, motivoida, vastuuttaa ja tukea alaisiasi
 • opit tunnistamaan ja kohtaamaan esimiesasemaan ja esim. tiimistä esimieheksi nousuun liittyviä haasteita ja rajakysymyksiä
 • saat itseluottamusta ja osaamista työskennellä esimiehen roolin tuomissa verkostoissa ja vaikeissa vuorovaikutustilanteissa esim. haastavien asiakkaiden kanssa, alaisten konflikteissa ja mahdollisissa akuuteissa kriisitilanteissa

osallistujien esiin nostamia oivalluksia yhdestä valmennuspäivästä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen,  jos ei ole osannut itse sanottaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

“The best leadership training we have had in four years in the EU Commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments” comments on Intranet

“Mari Louhi-Lehtiö on onnistuneesti yhdistänyt EASEL päiviin vahvaa tieteellistä perustaa mm. neurotieteiden alueelta, joka yhdistyy käytännön esimerkkien kautta kuulijalle ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Voin lämpimästi suositella sekä EASELiä työskentelymuotoa, että Maria vaikuttavana valmentajana, kouluttajana ja luennoitsijana.”

“I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help companies faster than anybody else. I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact the productivity of an employee and the performance of businesses better than Mari” Business consultant Marco  Robrt, Vantage Point Company, Silicon Valley

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Olemme tehneet yhteistyötä Mari Louhi-Lehtiön kanssa EASELin parissa. Opiskelin itse EASEL Ohjaajaksi Marin toteuttamassa 1 vuoden kestävässä valmennuksessa ja lisäksi hän on toteuttanut organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

“Monet organisaatiot kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Mari Louhi- Lehtiö avasi valmennuspäivän aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että  esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Pyydä lisätietoja tai tarjous tästä!

12 + 2 =

Arvomme

 • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
 • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
 • Laajalla ammattitaidolla
 • Yhdessä

Koulutustilat

Valmennamme Suomessa ja ulkomailla asiakkaan toivomissa tiloissa. Omat koulutustilamme sijaitsevat Savikon Tila Vihdin Jokikunnalla HillSide Golfin naapurissa. Mikäli tilaat suljetulle ryhmällesi koulutuskokonaisuutta ja haluat siihen kokemuksellisia harjoituksia, mutta kokonaisuudessaan omissa tiloissanne, suunnitellaan yhdessä. 

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2016 EASEL Training Oy.