Hei,

Välillä jokaisella meistä on motivaatio hukassa. Töitä riittäisi, mutta niiden aloittaminen tuntuu ylitsepääsemättömältä. Tai työ on jo aloitettu, mutta etsit voimavaroja saattaa se loppuun. Tällaisessa tilanteessa on hyvä kysyä itseltään ”miksi”.

Yhdysvaltain merijalkaväessä alokkaat koulutetaan esittämään toisilleen kysymyksiä, jotka alkavat sanalla ”miksi”, silloin kun he kokevat vastoinkäymisiä. Tämän on havaittu motivoivan alokkaita ponnistelemaan ja läpäisemään haastavatkin koettelemukset. Selitys löytyy tieteestä.

Ihmiset motivoituvat paremmin, kun he kokevat toimintansa tukevan heidän arvojaan ja tavoitteitaan. Kysymällä miksi? sidot toiminnan elämääsi laajemmin, itseesi ja niihin tavoitteisiin, joita itsellesi olet asettanut. Tällöin kysymys ei ole enää 92 postilaatikkoon tippuneen meilin kahlaamisesta läpi, vaan alaistesi ja asiakkaidesi auttamisesta, oman työurasi edistämisestä jne.

Vaikka olisit kuinka suunnitellut oman tulevaisuutesi, itsestäsi riippumattomat tekijät voivat kampittaa suunnitelmiasi. Modernin ja tutkimuksin validoidun itseohjautuvuus-motivaatioteorian mukaan ihminen motivoituu ympäristössä, jossa hän kokee riittävää porukkaan kuulumisen tunnetta ts. edellisen meilini ”psykologista turvallisuutta”, kompetenssin kokemusta ja autonomiaa. Jos joku näistä tarpeista ei toteudu riittävästi, ihminen ei tartu haasteeseen. Tämän takia motivaatio laskee usein silloin, kun koet ettei sinulla ole vaikutusmahdollisuuksia tilanteessa, et koe olevasi aidosti työyhteisön jäsen ja tekeväsi merkityksellistä työtä, tai sinulta edellytetään epäreilusti jotakin, johon et ole saanut ohjeita tai koulutusta. Tällöin sinun sisäinen hallinnan tunteesi  heikkenee. Seurauksena on stressipisteiden nousu ja motivaation lasku.

Kokemus päätösvallasta ja kyvystä vaikuttaa tilanteeseen vastaavasti motivoi. Siksi jokainen teko tulisi kääntää omaksi päätökseksi. Yksinkertaisimmillaan : voit aina joko tehdä tai olla tekemättä asian. Seuraukset ovat sitten toinen juttu, mutta voit periaatteessa vaikka kieltäytyä lukemasta ne 92 meiliä. Päätös on lopulta sinun. Tiedostamalla, että omat tekemisesi ovat sinun päätöksiäsi, voit kasvattaa motivaatiotasi.

Usein motivaatio laskee myös, jos koet työmäärän liian suureksi. Sekin liittyy autonomian tunteeseen. Aivosi reagoivat siihen, että tilanne ei ole omissa käsissäsi, ajatusketjulla jotenkin tähän tyyliin: aika loppuu, et ehdi tehdä kaikkea muuta mitä pitäisi, epäonnistut, saat moitteita, kukaan ei pidä sinusta enää, seuraavassa YT:ssä tulee potkut, kuolet yksinäisenä ja köyhänä… Näin ei tietenkään ole, mutta aivoilla on taipumus dramatisoida ja mennä koko ketju läpi millisekunnissa. Huomaat itse vain lopputuloksena syntyvän ahdistuksen. Omille aivoille voi kuitenkin esittää kysymyksiä miksi? miksi en? Miksi en tekisi parhaani?  Jos sinulla on 92 sähköpostiviestiä joihin vastata, tee lista päivän välttämättömistä muista tehtävistä ja selaa sitten postit niin, että liputat reagointiasi vaativat. Niitä on sen jälkeen vähemmän tai ainakin jokainen vastattu viesti oikeuttaa lipun poistamiseen ja hyvään mieleen. Tee siis päivällesi aikataulu, laita oveen tai otsaasi lappu ”älä häiritse-lyhytkestoinen kriisi” ja ryhdy toimeen. Aivosi kokevat tilanteen olevan jälleen hallussasi. Takaan, että sinun on sen jälkeen helpompi kirjoittaa kaikki viestit loppuun ja saada ne pois roikkumasta.

Motivaatio liittyy kokemukseen siitä, että tilanne on hallussa, toiminta on merkityksellistä ja se tukee omia arvoja ja tavoitteita. Kysy siis itseltäsi miksi, miksi en, ja huomaat, että harva tilanne töissä on koskaan täysin vaikutusmahdollisuuksiesi ulkopuolella. Silloinkin kun niin on, voit mielessäsi kuvitella nostavasi aulassa ison mekkalan vastalauseena ja tehdä sitten mielessäsi päätöksen olla puuttumatta tilanteeseen. Kolme seitsemästä muutoksen onnistumisen ennusmerkistä on näet tietoisuus ongelmasta, ongelman sisukas haastaminen ja toiveikkuus muutoksen suhteen. Voit siis olla mielestäsi täysin tietoinen ongelman ytimestä, mutta valita olla haastamatta sitä, koska et pysty siihen mitenkään omalla panoksellasi rakentavasti vaikuttamaan. Ja sitten voit päättää haastaa itsesi sisukkaasti kohtaamaan ne haasteet, joihin voit vaikuttaa ! Miksi tai miksi et niin tekisi?

T. Mari