vähän erilaista ihmisten ja toimintakulttuurin johtamisen valmennusta 

Kaipaatko lisää tietoa ja taitoa ihmisten johtamiseksi kehityshankkeiden ja muutosten läpi? ”Vaikeiden” ihmisten ja tilanteiden kohtaamiseen? Haluatko konkreettisia työkaluja työyhteisön toimintakulttuurin kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa? Haluatko vahvistaa omien tunteiden ja stressin hallintaasi ja sparrata tunnejohtamisen taitojasi vastaamaan entistä paremmin työsi haasteita? Haluatko pystyä entistä paremmin tukemaan ja mentoroimaan alaisiasi heidän omassa vaativassa vuorovaikutustyössään esim. SOTE-, opetus- ja kasvatusaloilla?

”Olen kansainvälisen asiantuntijaorganisaation vetäjä  ja takanani on 16 vuotta valmistumisenjälkeistä työuraa, jonka aikana olen käynyt lukuisissa erityyppisissä esimies- ja johtamiskoulutuksissa. Viimeisin pidempi johtamiskoulutus oli kolmisen vuotta sitten. Kaikki nuo sinänsä varsin korkeatasoiset koulutukset ovat valitettavasti jättäneet tyhjän aukon johtamistyön palapeliin asioissa, jotka liittyvät todellisesti vaikeiden vuorovaikutus- ja johtamistilanteiden syvälliseen, rohkeaan ja onnistuneeseen hoitamiseen ja siihen, miten noissa koulutuksissa on mahdollistettu oma kasvu ja oman itsen arviointi . EASEL-koulutuksen näkemyksellisyys ja henkilökohtaisuus ovat tarjonneet minulle sen puuttuvan osasen, joten koen nyt palapelini olevan aiempaa täydellisempi. Tällä hetkellä oma EASEL-polkuni kulkee jo EASEL Coachiksi.”

Tuotamme yrityksille ja kuntaorganisaatioille räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia. Esimerkkejä asiakkaidemme kanssa käsitellyistä teemoista ovat esim.

 • ihmisten johtaminen läpi muutoksista ja epävarmoista ajoista tuottavuuden ja työhyvinvoinnin sakkaamatta
 • yrityksen arvojen mukaisen toimintakulttuurin rakentaminen ja vuorovaikutuskulttuurin johtaminen
 • tuottavuuden ja työhyvinvoinnin nostaminen vuorovaikutuskulttuuria johtamalla
 • muutoksen ennusmerkit, joita seuraamalla tiedät mihin kannattaa panostaa
 • ihmisten johtamisen psykologian peruspaketti esimiehille
 • motivaation kasvattaminen ja alisuoriutumiseen puuttuminen
 • vaativan vuorovaikutustyön erityisosaamista esimiestyöhön SOTE-, kasvatus- ja opetusaloilla
 • asiantuntijaorganisaation ihmisten johtamisen erityispiirteitä
 • ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutustyylejä – milloin ja miten niihin pitää puuttua
 • ennaltaehkäisyyn panostava työhyvinvoinnin johtaminen
 • yhteisöllinen esimiestyö, vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksia ja porukan palauttaminen sivuraiteilta
 • jännitteet ja konfliktit työyhteisössä – ennaltaehkäisy, vaikeiden asioiden puheeksiotto  ja tehokas ratkaiseminen
 • positiivisen draivin kasvattaminen ja negatiivisen stressin vähentämisen keinot

Ajattele, että hyvät ihmissuhteet ja porukkaan kuulumisen tunne vapauttaa meissä stressihormoni kortisolin sijaan oksitosiinia, joka kääntää pako-taistelu-reaktion aivoissa rohkeudeksi ja napsauttaa aivojen etuotsalohkossa ajattelu- ja luovuuskeskuksen takaisin päälle. Ajattele, jos esimiehenä pystyisitkin kääntämään alaistesi stressipisteet rohkeudeksi ja saada heidät innostumaan aivan uudella tasolla !

Me sanomme, että uusiin maisemiin pääsee vain uusista ovista. Ja että muutos on (työ)elämässä väistämätöntä, mutta kasvu on vapaaehtoista. Muutos voi olla nopeaa kuten uuden asian oppimisessa, mutta kasvu vie aikaa ja vaatii henkilökohtaisen suostumisen prosessiin. Saat alaisesi motivoitua ja sparrattua muuttamaan toimintatapaansa, kun tiedät miten saat heidät suostumaan kasvuun. 

I’ve worked with people like Mari for the past 15 years in helping businesses grow. After just 30 minutes with Mari I was blown away. She has such a wide area of expertise that she is able to help companies faster than anybody else… I’ve worked with therapists, business coaches, life coaches, performance coaches, impact coaches, you name it. And I am yet to meet somebody who actually understands how to impact the productivity of an employee and the performance of businesses better than Mari.” Business consultant Marco Robert, Vantage Point Company, Silicon Valley

 Olemme kehittäneet EASEL  – esimiesvalmennuksemme vastaamaan tämän maailmanajan tarpeisiin ihmisten suorituskyvyn ja työhyvinvointia tukevan vuorovaikutuskulttuurin johtamisessa. Tervetuloa mukaan kasvavaan ”iiseliläisten” joukkoon ammattilaisia, jotka haluavat sekä menestyä työssään että voida hyvin ja jaksaa pitää hyvää huolta rakkaistaan!

The best leadership training we have had in four years in the EU commission. This should be compulsory to all the Heads of Departments”

JOKAINEN VALMENNUS RAKENNETAAN ASIAKKAAN TARPEISIIN

 Jokonaisuudet rakennetaan tilaajakohtaisesti luennoista, sparrauksesta ja kulloinkin tarkoituksenmukaisia työtapoja hyödyntävistä koulutuspäivistä. Valmennus liitetään aina tilaajan kehittämishankkeen teemoihin ja tavoitteisiin. Pidämme kunnia-asiana myös sitä, että kaikkien kouluttajiemme ammattitaito riittää muokkaamaan sisältöä osallistujien tarpeisiin kesken valmennuspäivänkin. Kaikki valmennuksemme antavat myös modernia tutkimustietoa liittyen asiakkaan teemoihin ja sovellettuna arjen työtilanteisiin. Täsmäkootun psykoogisen tietopaketin avulla saat entistä nopeammin kiinni siitä miksi ihmiset reagoivat niin kuin reagoivat ja pystyt ohjaamaan tunneilmapiiriä ja vuorovaikutustilanteiden suuntaa vieläkin sujuvammin. Yhdistämällä tietoa omaan osaamiseesi ja työtilanteisiisi  tiedät, miten vahvistat  alaistesi motivaatiota, asioiden viemistä loppuun saakka, joustavuutta ja resilienssiä, draivia ja tuottavuutta, sekä keskinäisen vuorovaikutuksen laatua ja tunneilmapiiriä. Vieläpä niin, että yhteishenki ja työhyvinvointi vahvistuvat vaatimustason noususta huolimatta, koska opit tunnistamaan pinnan alla kerääntyvän stressin merkkejä sekä hyvinvoivan yhteisön rakentamisen portaat. Kokemuksellisten työtapojemme ansiosta tartut tilanteisiin luottavaisemmin ja rohkeammin. Opit myös seuraamaan muutoksen ennusmerkkejä,  jotka ennustavat yhtälailla psykoterapian etenemistä kuin kehityshankkeiden tavotteiden saavuttamista työyhteisöissä ja esimiesten vaikutuksia työyhteisön muutoskapasiteettiin. Mikäli johdat opetus- tai SOTE- alan asiantuntijaorganisaatiota, samoja merkkejä kannattaa seurata myös, kun haluatte vahvistaa palvelujenne vaikuttavuutta.

EASEL-työmuotomme TUKEE VALMENNUKSEN VAIKUTTAVUUTTA

Sinä valitset käsiteltävät teemat, me kouluttajat hyödynnämme EASEL – työmuotoa tarjotaksemme sinulle mahdollisimman laadukkaan ja tehokkaan valmennuskokemuksen. EASELin näkökulma on ihmisyyden ytimessä eli kuka minä olen ja miten minä vaikutan ja olen suhteessa toisiin, miten käytän vuorovaikutustilanteessa oman 50% tehokkaasti mutta menemättä toisen rajojen yli, miten toiset vaikuttavat minuun jne. EASEL on kehitetty tarjoamaan ammattilaisille maksimaalisen työkalun sekä oman ammatillisen kehittymisen tueksi että oman työn vaikuttavuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Siksi EASELin periaatteet ja työkalut yhdistävät keskeisiä elementtejä näyttöön perustuvista ohjauksen, opetuksen ja terapian työmuodoista. Kun yhdistämme tutkitusti vaikuttavien työmuotojen keskeiset elementit, saamme aika hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin, oppiakseen, kasvaakseen, jaksaakseen haasteita, ollakseen hyvä ihmisjohtaja, tai muuttaakseen omaa ajatteluaan ja toimintaansa silloin kun se on paikallaan, ja miten ammattilaiset voivat parhaiten tukea em. prosesseja osana omaa vuorovaikutustyötään. Viitekehyksen eri osa-alueet painottuvat jokaisen tavoitteista, tarpeista ja työskentelyn kontekstista riippuen ja oman viitekehyksen perusteella. Onhan selvää, että päiväkodin johtaja soveltaa EASELia eri kontekstissa kuin esimies teknologiayrityksessä, mutta kaikki esimiehet työskentelevät ihmisten ja ihmisyyden perusasioiden kanssa : miten saadaan ihmiset tekemään annetut työtehtävät erinomaisesti ja voimaan hyvin.

ESIMERKKI LYHYESTÄ VALMENNUSOHJELMASTA – take the lead

 Ensimmäisessä päivässä kokoamme ensin fläpille osallistujien  tavoitteet ja toiveet, jotta kotiin lähdettäessä päivä olisi ollut vaivan ja läsnäolon arvoinen.  Sen jälkeen jaan arkeen linkitettyä psykologista tietoa siitä, miten ihmisen mieli yleensä reagoi stressiin ja vuorovaikutuksen dynamiikkoihin, oppii, motivoituu jne. ja mikä voi tulla ihan yksilön omasta kokemushistorian muovaamasta persoonallisuudesta ja defensseistä, joihin esimiestyöllä on rajallinen ulottuvuus, mutta on kuitenkin pystyttävä vaikuttamaan käyttäytymiseen/toimintaan työssä. Minulla on tapana sanoa, että jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Alisuoriutuminenhan voi olla mm. passiivisaggressiivista, työkyky-johtamisen asia, laajemmin työhyvinvointiin liittyvää, esimies-alais-suhteen ylläpitämää, toimintakulttuuriin ja ryhmän dynamiikkaan liittyvää tai johtua autonomian tai kompetenssin tunteen puutteesta. Riippuen syystä, ”korjaus” on erilainen. Pysähtelemme keskustelemaan sen mukaan, mitä ryhmä nostaa.  Käytän tiettyjä keskusteluamme visuaalisesti tukevia työkaluja ja ohjaan osallistujia peilaamaan teemoja itseensä ja omaan kokemushistoriaansa.  Jokainen kuitenkin jakaa vain sen minkä haluaa. Tavoitteena on ensimmäisessä päivässä päivittää ja yhtenäistää esimiesten tietopohjaa, laajentaa heidän ymmärrystään sekä itsestään että toisista, ja herättää uteliaisuus/motivaatio pysähtymään teemojen äärelle. Kerään yleensä ensimmäisen päivän lopussa nopean nimettömän kyselyn asioista, joita olisi hyvä käsitellä seuraavassa päivässä ja mitä tietoa, taitoa, ohjausta, tukea tms. kukin tuntisi juuri sillä hetkellä, päivän jälkeen kaipaavan itselleen. HR tekee sitten henkilökohtaisen jatkokyselyn kaikille niiden vastausten pohjalta, jos kokee tarpeelliseksi jatko-ohjelman suunnittelemisessa. 

Tyypillisesti toisena päivänä keskustellaan väliajalla nousseista ajatuksista ja kokemuksista. Samalla kertautuu ensimmäisen kerran asioita ja ymmärrys syvenee. Mahdolliset uudet teemat tulevat ensimmäisen kerran kyselystä. Alamme myös aktiivisesti soveltamaan opittua esimiestyöhön. Esimies ei toki arvaile kenenkään puolesta alisuoriutumisen syitä, vaan mallinnan miten eri tilanteissa voi kysyä ihmiseltä itseltään ja millä tavoilla voidaan eri syihin puuttua. Puheeksiottoa voidaan harjoitella käytännössä. Tässä kohdin nousee aina konfliktien pelkoa, käsittelyn haasteet ja miten toimia tilanteessa, jossa on läsnä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Tähän on käytettävä aikaa, koska esimiehethän muuten kyllä tarttuisivat.

Kolmannella kerralla jaetaan pääsääntöisesti kokemuksia opitun onnistuneista soveltamisista omassa työssä ja samalla harjoitellaan käytännössä valmentavaa johtamistapaa ja keskusteluttamista. Kolmannen kerran tavoite on juurruttaa opittua ja voimaannuttaa esimiehiä tarttumaan alaisten alisuoriutumiseen rohkeasti, hyväntahtoisuudella ja keskinäisellä kunnioituksella.

Ohjelmaan voi liittyä yksilöcoachingia (kasvotusten tai media vapaa) ja usein esimiehet toivovat alaisilleen koulutuspäivää samasta psykoedukatiivisesta tiedosta ja ryhmätyötä arvopohjaisesta toimintakulttuurista. Näin saadaan koko työyhteisölle  yhteinen kieli ja yhdessä sovitusta arvopohjaisesta toimintakulttuurista nousevat luonnolliset perusteet myöskin puuttua ja auttaa.  Joskus yksilöohjausta sisällytetään kaikille, joskus vain joku tarvitsee omaa henkilökohtaista valmennusta pystyäkseen vastaamaan työnsä sen hetkisiin vaatimuksiin entistä paremmin. Persoonallisuuden pulmiin valmennus ei auta eikä oikeuta puuttumaan, mutta silloin vahvistamalla koko työyhteisön toimintakutuskulttuuria hankalampia ihmisiä pystytään rajaamaan ja vastuuttamaan, ja samalla suojellaan muiden jaksamista ja työn tuottavuutta.

esimerkki pidemmästä valmennusohjelmasta – EASEL Leader 

EASEL Leader – esimiesvalmennus on puolentoistavuoden ajalle jakautuva ”työnohjauksellinen koulutus” niille, jotka haluavat syventyä ihmisten ja toimintakultuurin menestyksekkääseen johtamiseen ja vahvistaa omaa esimiestyössä jaksamistaan. Jos siis haluat sekä menestyä esimiestyössäsi ja edetä urallasi että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistasikin, lue lisää Koulutukset – valikosta EASEL Leader ja tule mukaan!

Mikäli haluat organisaationne esimiehille ja esimieheksi nousemassa oleville nimenomaan ihmisten ja tuottavuutta ja hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin johtamisen koulutuksen, tämä on tutkitusti ammattilaisten omia tunnetaitoja ja työkalupakkia vahvistavasta EASEL®Ohjaaja-koulutuksesta esimiehille rakennettu ohjelma.

Koulutusohjelmassa selvität itsellesi kuka sinä olet ja mitä tapahtuu kun tulet vuorovaikutukseen toisten kanssa, miten parhaiten ohjaat ja johdat ihmisiä missäkin tilanteessa ja miksi juuri sillä tavalla. Tiedät ohjelman jälkeen millainen esimies haluat olla, miten mahdollistat alaisillesi maksimaalisen tuootavuuden ja hyvinvoinnin, miten viet kehitysprosessit läpi ja koutsaat vastaavasti omista alaisistasi hyviä ihmisten johtajia ja muutoksen tekijöitä. Olet myös vaativan vuorovaikutustyön erityisosaajana todellinen lahja kaikille vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville alaisillesi.

EASEL® Leader vastaa esimiesroolin mukanaan tuomiin tarpeisiin vahvistamalla sekä esimiehen omia tunne – ja vuorovaikutustaitoja että psykologisen johtamisen osaamista. Koulutus on dialoginen, psykoedukatiivinen ja kokemuksellinen prosessi. Prosessoit oppimaasi usealla tasolla: oma kokemus, ryhmän kokemukset, mitä opin ja opitun soveltaminen omassa työssä. Oman kokemuksellisen oppimisprosessin syventämiseksi tietyt vuorovaikutuksen dynamiikan ja lainalaisuuksien demonstraatiot ja vaikuttavat kokemukselliset harjoitukset ovat osa koulutusta ellei sinulla ole terveydellistä estettä niihin osallistumiseen. Opiskelu tapahtuu pienessä ryhmässä, jossa teoriaopetuskin tapahtuu keskustellen ja liittäen sen omaan jo olemassa olevaan osaamiseen ja persoonaan. Sinun ei tarvitse muuttua joksikin toiseksi tullaksesi hyväksi ihmisjohtajaksi, päinvastoin, vaan vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi voidaksesi tehdä ihmisten kanssa työtä hukkaamatta itseäsi ja omia voimavarojasi. Samaa haluat alaisiltasikin ja tässä koulutuksessa opit ohjaamaan ja johtamaan yksilöistä muodostuvia huipputiimejä.

Pyydä lisätietoja tai tarjous tästä!

1 + 15 =

osallistujien oppimaa yhdessä Valmennuspäivässä:

 • Omien tunteiden tunnistaminen ja erottaminen sosiaalisissa tilanteissa syntyvästä ”tunnetartunnasta”
 • Tunteiden säätelyä voi harjaannuttaa, kun oivaltaa ihmisen aivoissa ja kehossa tapahtuvan prosessin. Kemiallisen cocktailin vaikutusten tiedostaminen ja oman tunteiden säätelykyvyn parantaminen ovat tärkeitä avaimia kehityksen tiellä.
 • Omien rajojen määrittely ja ”rajaloukkausten” käsittely. Kyvykkyyden kehittäminen kunnioittavaan tapaan kohdata toinen ihminen. Toisaalta oman ymmärryksen laajentaminen siten, että ei automaattisesti ajattele toisen ”tahallaan” loukanneen, jos ei ole osannut itse sanoittaa omia rajojaan.
 • Kohtaamiskyvyn kehittäminen toista arvostavalla tavalla ja hyväksymällä sen, että vuorovaikutuksessa on kaksi vastuullista osapuolta
 • Itsensä vapauttaminen ennakkokäsityksistä ja turhista olettamuksista
 • Vastuullisuus sosiaalisissa suhteissa
 • Oma käytös ja asenne voi olla ”lukko” tai vastaavasti portti johonkin uuteen.
 • Kyky tuntea myötätuntoa muita kohtaan lähtee myötätunnon kokemuksesta itseä kohtaan

“Yrityksemme tukee asiakasyrityksiä johtamisen, esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämisen alueilla. Mari Louhi-Lehtiö toteutti organisaatiollemme valmennuspäivän, jossa tutkimme EASELia sekä vahvan teoriaosuuden, että kokemuksellisen työskentelyn avulla Savikon hevosten kanssa. Sosioemotionaaliset taidot korostuvat työssämme kun valmennamme yritysten esimiehiä, johtajia sekä työyhteisöjä. Valmentajan terve itsetuntemus ja kyky tuntea empatiaa – uppoamatta siihen, ovat tärkeitä menestystekijöitä työssä onnistumisessa. EASEL tarjoaa merkityksellisen jäsentämisen ja oppimisen alustan valmentajan työhön. Mari Louhi-Lehtiöllä on erinomainen kyky yhdistää tieteellinen ja tutkimuksellinen perusta käytännön arkeen. Marin työskentelyote on intensiivinen ja vakuuttava.”

”Monet asiakasorganisaatiot/ yritykset kamppailevat jatkuvassa muutoksessa. Työpaikoilla tarvitaan joustavuutta ja muutoskykyisyyttä sekä toisaalta sinnikkyyttä valittujen strategioiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Valmennuspäivä avasi aikana ymmärrystä ihmisen käyttäytymisen lainalaisuuksiin kiinnostavalla tavalla mm. sosiaalisen neurotieteen näkökulmasta. Olemme saaneet havaita, että esimiehet ovat kokeneet oivalluksia oman toimintansa kehittämisessä EASELin viitekehyksestä nostettujen näkökulmien johdosta.”

Arvomme

 • Kunnioittavasti ja hyväntahtoisesti
 • Rehellisesti ja läpinäkyvästi
 • Laajalla ammattitaidolla
 • Yhdessä

Koulutustilat

Valmennamme Suomessa ja ulkomailla asiakkaan toivomissa tiloissa. Omat koulutustilamme sijaitsevat Savikon Tila Vihdin Jokikunnalla HillSide Golfin naapurissa. Mikäli tilaat suljetulle ryhmällesi koulutuskokonaisuutta ja haluat siihen kokemuksellisia harjoituksia, mutta kokonaisuudessaan omissa tiloissanne, suunnitellaan yhdessä.

 

Kaikille, jotka haluavat sekä menestyä vaativassa työssään että voida hyvin ja jaksaa vielä pitää hyvää huolta rakkaistaankin.

© 2016 EASEL Training Oy.

SEURAA MEITÄ